گزارش سایت رفاه عمومی از مازندران، ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌های مازندران ۲۸ خرداد ماه و همزمان با سراسر کشور در ۶۲ حوزه شهری با رقابت هزار و ۴۸۲ نفر و در هزار و ۴۴۰ روستا با رقابت ۱۴ هزار و ۴۸۵ نفر برگزار شد و پس از مارتون چند ساعته در روز رای‌گیری اعضای شورا‌های شهر‌ها مشخص شدند.

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر رامسر

محمد آزاد فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان رامسر نتایج نهایی انتخابات شورای رامسر را اعلام کرد؛

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ علی اکبر موحدی رامسر ۲۶۰۲
۲ محسن کیهانی ثانی رامسر ۲۰۹۸
۳ هادی حلاجیان رامسر ۲۰۹۳
۴ حسن فیلی رامسر ۲۰۱۰
۵ فرهاد قربانی رامسر ۱۷۹۱

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر

محمد آزاد فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان رامسر نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ یزدان مولانافر کتالم و سادات ۱۸۷۸
۲ فرشته شفقت رودسری کتالم و سادات ۱۵۸۰
۳ محمدرضا ابراهیمی کتالم و سادات ۱۴۸۰
۴ احمدرضا کوزه گر کتالم و سادات ۱۳۵۴
۵ یزدان شکوهی کتالم و سادات ۱۱۹۲

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر عباس آباد

عباس شیرینی همپا فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان عباس آباد نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر عباس آباد را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ بابک بابا عباس آباد ۱۴۸۸
۲ سید روح الله حسینی لرگانی عباس آباد ۱۲۲۰
۳ حمید خاکزاد عباس آباد ۱۱۸۹
۴ سید محمد حسینی لرگانی عباس آباد ۱۱۷۶
۵ محمد هادی پورخدابخش عباس آباد ۱۰۰۴

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر کلاردشت

کامران پولادی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان کلاردشت نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر کلاردشت را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ بینش عسگریان کلاردشت ۳۱۲۳
۲ علی دراسرایی کلاردشت ۲۴۵۵
۳ فرهاد کریمیان کلاردشت ۲۲۱۱
۴ جعفر رستمی فر کلاردشت ۲۱۸۶
۵ شهریار غفاری کلاردشت ۲۰۲۶

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر بابلسر

اسماعیل حسن زاده فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان بابلسر نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر بابلسر را اعلام کرد؛

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ سید رضا حبیب الله پور بابلسر ۵۰۷۷
۲ مهدی باقرزاده بابلسر ۴۲۰۶
۳ دومان نوعی بابلسر ۴۱۷۱
۴ هوشیار خسروی بابلسر ۴۰۸۳
۵ سید علی اکبر هاشمی بابلسر ۳۸۶۲
۶ رشید احمدپور بابلسر ۳۰۸۱
۷ قاسم علیپور بابلسر ۳۰۷۲

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر بهنمیر

اسماعیل حسن زاده فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان بابلسر نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر بهنمیر را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ علیرضا جهانی بهنمیر ۱۶۳۶
۲ ابراهیم ملاآقایی بهنمیر ۱۵۰۷
۳ مازیار جهانی بهنمیر ۱۳۶۶
۴ حیدر تیزگر بهنمیر ۱۲۷۶
۵ فرضعلی حبیب الهی بهنمیر ۱۱۵۱

*نتایج انتخابات شورای شهر محمودآباد

خسرو طالبی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان محمودآباد  پس از پایان رای‌گیری و شمارش تمامی ۳۰ صندوق شهری افرادی را که حائز اکثریت آراء شده و به‌عنوان منتخبان مردم محمودآباد در شورای شهر دوره ششم هستند به شرح ذیل اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه  تعداد آرا
۱ حسین کریمی کریملو محمودآباد ۳۱۶۲
۲ سید علیرضا رسولی محمودآباد ۳۰۹۶
۳ مرتضی زارعی محمودآباد ۲۹۲۶
۴ امیرعلی رحیمی محمودآباد ۲۲۷۷
۵ نیما محمدپور محمودآباد ۲۲۱۳

*نتایج انتخابات شورای شهر نوشهر

در همین راستا نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر بندری نوشهر از سوی فرمانداری به شرح ذیل اعلام شد:

 ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ صادق شیرجنگ نوشهر ۴۷۶۷
۲ محمد صالح خویی نوشهر ۳۷۲۲
۳ علی اسلامی چلندر نوشهر ۲۹۸۸
۴ رضا رحمتی نوشهر ۲۶۷۳
۵ سید جعفرموسوی زاده نوشهر ۲۶۶۵
۶ علی البدل امیرحسین بالی لاشکی نوشهر ۲۵۲۰
۷ علی البدل جمیله هاشمی نوشهر ۲۲۸۴
۸علی البدل محمد بیژنی کوشکک نوشهر ۲۲۷۴

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر هادی شهر

اسماعیل حسن زاده فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان بابلسر نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی هادی شهر را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ سید احمد احمدپور هادی شهر ۱۲۷۴
۲ نورالله شاطری هادی شهر ۱۱۸۲
۳ ولی الله ذبیحی هادی شهر ۱۱۷۸
۴ رحیم نجف درزی هادی شهر ۱۱۷۶
۵ صادق کاظم پور هادی شهر ۱۱۶۶

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر شیرگاه

سید محمد انصارالحسینی فرماندار  و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان سوادکوه شمالی نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر شیرگاه را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ آرمان رشیدی آلاشتی شیرگاه ۱۵۰۵
۲ نیما امینی عالمی شیرگاه ۱۰۹۵
۳ رضا علیزاده سرآب گردانی شیرگاه ۱۰۸۹
۴ مجتبی ابراهیمی شیرگاه ۱۰۲۰
۵ سید علی اکبر حدیثی شیرگاه ۹۸۶

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر زیراب

عین اله طالبی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان سوادکوه نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی زیراب را اعلام کرد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه تعداد آرا
۱ یاور حمیدی زیراب ۱۸۳۴
۲ امید رمضان نژاد زیراب ۱۶۸۳
۳ حسن شورزند زیراب ۱۵۴۳
۴ محمد قاسم نژاد زیراب ۱۴۵۹
۵ محمد حسن بزرگی زیراب ۱۴۳۲

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر آلاشت

عین اله طالبی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان سوادکوه نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی آلاشت را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعدادآرا
۱ معروف رحمانی آلاشت ۳۶۰
۲ جمشید ابراهیم نژاد آلاشت ۳۲۷
۳ حمیدرضا اکبری آلاشتی آلاشت ۳۱۰
۴ اسفندیار قاسم پور آلاشت ۲۹۶
۵ رویا اردشیری آلاشتی آلاشت ۲۸۴

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر پل سفید

عین اله طالبی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان سوادکوه نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی پل سفید را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعدا آرا
۱ علی اصغر گرزین تبار پل سفید ۱۲۴۴
۲ مرتضی اسدی ملردی پل سفید ۱۰۹۴
۳ ابراهیم بداعی پل سفید ۱۰۱۴
۴ نورعلی اسدی ملردی پل سفید ۱۰۱۳
۵ رمضانعلی قاسمی پل سفید ۸۴۷

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر سرخ رود

خسرو طالبی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان محمودآباد نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر سرخ رود را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ مهدی شالیکار سرخ رود ۱۴۷۱
۲ محمدعلی خاکپور سرخ رود ۱۴۳۲
۳ صابر اکبرزاده سرخ رود ۱۴۲۴
۴ حمزه جعفرزاده سرخ رود ۱۴۱۲
۵ محمدحسین احمدی سرخ رود ۱۳۳۳

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر سورک

حسین منفردی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان میاندورود نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر سورک را اعلام کرد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه تعداد آرا
۱ مهدی ترابی سورک ۱۶۳۹
۲ میلاد یعقوب زاده سورک ۱۴۵۵
۳ شهربانو خداپناه سورک ۱۳۳۹
۴ محمدرضا طیبی سورک ۱۱۵۵
۵ غفار وفایی سورک ۱۱۳۰

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر کیاسر

رضایی فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان ساری نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی کیاسر را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ عبدالله طالبی کیاسر ۷۸۸
۲ معین رضایی کلانتری کیاسر ۷۳۰
۳ محمد مهدی نژاد کیاسر ۷۲۷
۴ راضیه فیاضی کیاسر ۶۹۰
۵ علی خواجه وندی کیاسر ۶۳۴

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر فرح آباد

رضایی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان ساری نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی فرح آباد را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ قاسم عباس زاده فرح آبادی فرح آباد ۶۷۴
۲ عبدالله حمیدی فرح آبادی فرح آباد ۶۲۳
۳ هادی حقیقت طلب فرح آبادی فرح آباد ۵۸۶
۴ حجت الله بخشیان  فرح آبادی فرح آباد ۵۴۵
۵ سید علی اصغر طالبی فرح آبادی فرح آباد ۴۹۲

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر هچیرود

سید رسول حسینی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان چالوس نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی هچیرود را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ مهدی طالبی هچیرود ۱۸۶۰
۲ مجید بحری هچیرود ۱۷۹۱
۳ احمد بیگلریان هچیرود ۱۷۴۵
۴ بهزاد محمودی هچیرود ۱۷۰۹
۵ جعفر جلالی هچیرود ۱۶۱۶

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر کیاکلا

مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان سیمرغ نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی کیاکلا را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ جواد شفیعی کیاکلا ۱۶۶۲
۲ حسن اسدی دستندکلایی کیاکلا ۱۵۳۴
۳ مهدی حبیبی کیاکلا ۱۴۶۰
۴ اکبر اکبری کیاکلا ۱۲۸۶
۵ خیرالله ضیایی کیاکلا ۹۵۷

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر پول

سعید یزدانی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان نوشهر نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی پول را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ عبدالله دیوج پول ۵۰۱
۲ رضا رحیمی پول ۴۳۶
۳ محمد ناظمی پول ۳۹۴
۴ سید عطا فاضل پول ۳۹۳
۵ محمدرضا خزایی پول ۳۵۷

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر فریدونکنار

محمد مهدی نصیری کناری فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان فریدونکنار نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی فریدونکنار را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ محمود شمسی کیخا فریدونکنار ۳۹۶۴
۲ فرهاد ذاکری فریدونکنار ۳۳۴۴
۳ سید حسن میرمردای فریدونکنار ۳۰۴۵
۴ رضا جانعلی پور فریدونکنار ۲۹۳۱
۵ علیرضا عباسی فریدونکنار ۲۹۲۵

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر بابل

قربانعلی ولی زاده  فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان بابل نتایج نهایی انتخابات شورای بابل را اعلام کرد.

ردیف نام ونام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ حسین بیژنی بابل ۱۹ هزار و ۴۹ رای
۲ مهدی پورچالی بابل ۹ هزار و ۲۸ رای
۳ مرتضی کاردگر بابل ۷ هزار و ۲۰ رای
۴ نرگس نوروزی بابل ۶ هزار و ۹۲۵ رای
۵ زمان یعقوبی بابل ۶ هزار و ۲۳ رای
۶ بهرام لطیفی بابل ۵ هزار و ۸۶۹ رای
۷ جعفر واثقی بابل ۵ هزار و ۸۶۸ رای
۸ سید کمیل هاشمی بابل ۵ هزار و ۶۰۱ رای
۹ قربان نیا بابل ۵ هزار و ۶۲ رای

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر آمل

علیرضا شریعت فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان آمل نتایج نهایی انتخابات شورای آمل را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ مسلم مکاری آمل ۷۴۶۵
۲ ابراهیم محمدپور آمل ۵۹۹۱
۳ محمد توکلی آمل ۵۷۷۶
۴ مجیدی کیا آمل ۵۷۳۹
۵ علیرضا ایراندوست آمل ۵۷۲۹
۶ محسن صلواتی آمل ۵۲۳۹
۷ ثریا کمالی آمل ۴۲۳۶
۸ فرزین محمودی آمل ۴۰۲۲
۹ احمد محمدی آمل ۳۷۴۹

*نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر نکا

عبدالجواد توحیدی مقدم فرماندار ورییس هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰شهرستان نکا نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی نکا را اعلام کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرا
۱ حسین پویا نکا ۴۷۹۸
۲ سید علی اکبر ابراهیمی آبلویی نکا ۴۵۹۱
۳ سید اسماعیل میری نکا ۳۶۸۷
۴ رقیه جعفری نکا ۳۵۱۱
۵ علی درخشانی فر نکا ۳۴۹۵
۶ دوست علی کوزه‌گری نکا ۳۴۱۲
۷ سید مسعود اکبری بریجانی نکا ۳۰۹۹

این خبر بروزرسانی می‌شود…

منبع خبر : فارس