به گزارش آژانس رفاه عمومی ، لشگری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه این استان دارای جمعیت بسیار خوبی از گونه حیوانی پلنگ است، اظهارکرد: به طور کلی می توان در بیشتر مناطق این استان گونه پلنگ را مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه برخی از قلمروهای پلنگ در این استان کوچک و برخی نیز بزرگ است، افزود: قلمروهای کوچک در مناطق حفاظت شده همچون سالوک و ساری گل است و دلیل این امر فراوانی طعمه برای این گونه حیوانی در آن مناطق است.

لشگری ادامه داد: از سوی دیگر قلمروهای وسیع در مناطق آزاد قرار دارد و گستردگی این مناطق وجود کمتر طعمه هایی غذایی برای پلنگ است.

وی تصریح کرد: تخریب زیست گاهی و کاهش طعمه از جمله خطرات بسیار مهمی است که این گونه حیوانی را در این استان تهدید می کند و همین امر موجب شده تا شاهد حضور پلنگ در نزدیکی مناطق مسکونی نیز باشیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: مردم خراسان شمالی با محیط زیست عجین هستند و یکی از عوامل افزایش این گونه های حیوانی همین امر بوده و حتی شاهد اعلام گزارشات مردمی به خاطر تخلفات روی داده شده از سوی متخلفان هستیم.