به گزارش سایت رفاه عمومی ، حدود ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه امروز، برق بخش هایی از جنوب غرب تهران قطع شد. این قطعی برق که طبق اعلام سامانه فوریت های برق (۱۲۱) ناشی از بروز اشکال فنی در شبکه توزیع برق بود، در حدود ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه رفع شد.

طبق بررسی های تسنیم، این خاموشی ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه ای، که رکورد جدید خاموشی مستمر برق در مناطقی از تهران در سال جاری بود، ریشه در بروز اشکال فنی در شبکه فوق توزیع برق در شرق استان تهران داشت.

بروز آتش سوزی در یکی از ترانس های فوق توزیع برق در شرق استان تهران و به دنبال آن ایجاد نقص فنی در شبکه فوق توزیع شرق پایتخت، منجر به خاموشی برق در مناطقی از شرق و شمال تهران شد.

شرکت توزیع برق تهران بزرگ به دنبال مدیریت شبکه و جلوگیری از گسترده شدن خاموشی ها در یک یا چند منطقه، از خاصیت یکپارچگی شبکه استفاده کرده و با اعمال خاموشی در نقاط مختلف از جمله جنوب غرب تهران، برقرسانی به شرق و شمال پایتخت را تا حدودی متعادل کرد تا مشترکان تهرانی خاموشی های طولانی تر از ۲ ساعت را در روزی که به علت وقوع حادثه در شبکه فوق توزیع، شرایط حساسی را در تأمین برق تهران ایجاد کرده بود، تجربه نکنند و خاموشی‌های شبکه به خوبی مدیریت شود؛ اما در ادامه در زمانی که برای وصل برق در جنوب غرب تهران درنظر گرفته شده بود، بروز اشکال فنی در برخی پست های این منطقه، که از قبل قابل پیش بینی نبود، قطعی های این منطقه را طولانی تر کرد و در نهایت با تلاش متخصصان شرکت توزیع برق، پس از رفع خاموشی های شرق و شمال تهران، خاموشی عجیب بیش از ۶ ساعته برق در مناطقی از جنوب غرب تهران برطرف شد.