دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح جمعه چهارم تیر دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد.

 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب
 • دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر انقلاب

فارسی العربية English French