روزهای آخر پاییزی در روستای «کارسالار»

همزمان با آخرین روزهای پاییزی، طبیعت روستای کارسالار از توابع شهرستان سوادکوه با داشتن جاذبه ها و رودخانه خروشان جلوه خاصی دارد.

کارسالار، روستایی است از توابع بخش زیراب شهرستان سوادکوه است، مردمان پر تلاشی دارد که در بخش کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و طبیعت زیبا، رودخانه خروشان و مناظر آن بکر و دیدنی است.

 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه
 • طبیعت پاییزی در روستای کارسالار سوادکوه

فارسی العربية English French